PREFABRYKOWANYCH SCIAN W SYSTEMIE SKxx

SYSTEM CIEPŁYCH ŚCIAN

NASZA FABRYKA

Surowce:

Beton
Styfopian EPS
Pręty zbrojeniowe

Moce produkcyjne:

500 – 800 m2
gotowych ścian na dzień

Załoga:

1 kierownik zaopatrzeniowiec
20 osób do produkcji na 2 zmiany

NASZA ŚCIANA SK36

 

Gotowa Ściana 36cm

Nie wymaga tynkowania
W< 0,15 W/m2K
Ciężar poniżej 200kg/m2
Wytrzymałość liniowa na nacisk do 7,5 MPa x m
Wytrzymałość właściwa do 37 MPa

NASZE PRODUKTY

NASZA BUDOWA

Przygotowanie płyty fundamentowej Montaż ścian z fabryki przy użyciu dźwigu samochodowego 50T z operatorem i zespołu 3 – 4 osób (wraz z koordynatorem). Wydajność montażu 180-250m2 ścian na zmianę 8h. Ewentualny montaż prefabrykowanych ścian wewnętrznych

Montaż i zalanie stropu
Murowanie ścian działowych
Wykonanie instalacji i montaż okien
Prace wykończeniowe

NASZE PRODUKTY

Bardzo szybka budowa do stanu deweloperskiego

Zwiększenie PUM (powierzchni sprzedażowej o 3-6%) poprzez zastosowanie cieńszej ściany przy lepszych parametrach izolacyjnych.

Brak konieczności tynkowania i ocieplania (dostarczamy gotowe ściany) o parametrach U<0,15 W/m2K 

Szybki i łatwy transport z fabryki w elementach 

Szybki i łatwy montaż z wykorzystaniem dźwigu samochodowego 50 Ton (do 80 Ton przy trudnym dostępie do budowy)

 Brak/redukcja zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowaną kadrę na budowie (zwykli pracownicy fizyczni pod nadzorem 1 inżyniera) 

Zminimalizowanie możliwości popełnienia błędów na budowie przez prefabrykacje elementów w fabryce 

Wyposażanie na etapie produkcji w instalacje elektryczną i sanitarną 

Mniejsze zużycie podstawowych materiałów 

Bardzo duża dokładność wykonania elementów 

Porównywalne koszty do budownictwa tradycyjnego 

Możliwość budowy domów pasywnych